Đơn hàng Cơ khí

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 6 nữ, vận hành máy dệt tại Đài Trung

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm vận hành máy dệt tại Đài Trung – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 20 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 12 nam, vận hành máy CNC tại Đài Trung

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm vận hành máy CNC tại Đài Trung – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 3 nam, đúc nhựa tại Cao Hùng

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm đúc nhựa tại Cao Hùng – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 84 nam, làm tại công trình xây dựng tại Hoa Liên

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm tại công trình xây dựng tại Hoa Liên – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 3 nam, làm về nhựa nguyên liệu tại Đài Nam

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm về nhựa nguyên liệu tại Đài Nam – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 19 nam nữ, làm in thẻ từ, sim điện thoại tại Đào Viên

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm in thẻ từ, sim điện thoại tại Đào Viên – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 6 nam sản xuất thiết bị y tế nhà máy Quán Viên, Gia Nghĩa

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm sản xuất thiết bị y tế nhà máy Quán Viên, Gia Nghĩa – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 10 nam thao tác máy nhà máy Triệu Dịch, Tân Bắc

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm thao tác máy nhà máy Triệu Dịch, Tân Bắc – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 13 nam gia công cơ khí nhà máy Xuyên Hồng, Đài Trung

Xuất khẩu lao động Đài Loan làm gia công cơ khí nhà máy Xuyên Hồng, Đài Trung – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, làm thêm 70 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 10 nam, thao tác máy cơ khí nhà máy Côn Long, Đài Trung

Xuất khẩu lao động Đài Loan thao tác máy cơ khí nhà máy Côn Long, Đài Trung – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, tăng ca trung bình: 2-4h/ngày là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 6 nam, sản xuất cơ khí nhà máy Hân Chương, Chương Hóa

Xuất khẩu lao động Đài Loan sản xuất cơ khí nhà máy Hân Chương, Chương Hóa – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, tăng ca trung bình: 3h/ngày là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan, tuyển 7 nam, sản xuất nhựa nhà máy Chấn Huy, Đài Trung

Xuất khẩu lao động Đài Loan sản xuất nhựa nhà máy Chấn Huy, Đài Trung – Đài Loan với mức thu nhập cao lên tới 15 triệu/tháng, tăng ca trung bình: 4h/ngày là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây.
Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến
TƯ VẤN 1
DĐ/Zalo: 0966 111 682

TƯ VẤN 2
DĐ/Zalo: 0969 11 02 81
Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ liên hệ (bắt buộc):

Giới tính (bắt buộc):

Điện thoại (bắt buộc):

Trình độ (bắt buộc):

Nhu cầu (Xuất khẩu lao động hay Du học nước nào?):

Trả lời câu hỏi (bắt buộc)


Nhập Họ và tên, email để đăng ký nhận tin với Tuyendunglaodongxuatkhau
Họ tên
Email *
Tỷ giá ngoại tệ
Liên kết