Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 36 nữ, may đồ lót tại Tottori, Kagoshima

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may đồ lót tại Tottori, Kagoshima – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 12 nam, gia công cơ khí tại Kanagawa

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm gia công cơ khí tại Kanagawa – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 32 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 6 nam, hàn tại Kabushikigaisha

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm hàn tại Kabushikigaisha – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 30 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 5 nam, kỹ sư CAD/CAM tại Shiga

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm thiết kế 3D, thiết kế CAD, lập trình điều khiển NC tại Shiga – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 40 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 50 nam, thợ hàn, sơn, sắt tại Mie, Hiroshima, Shizuoka, Fukuoka

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng tàu: hàn, sơn, sắt tại Mie, Hiroshima, Shizuoka, Fukuoka… – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 30 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 9 nữ, chế biến thực phẩm tại Chubu

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm chế biến thực phẩm tại Chubu – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 20 nam, nuôi và chế biến gia công thịt lợn tại Okinawa

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm nuôi và chế biến gia công thịt lợn tại Okinawa – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 18 nam, điều khiển máy cắt cỏ tại Mie

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm điều khiển máy cắt cỏ tại Mie – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 9 nam, xây dựng làm bê tông tại Ehime

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm xây dựng làm bê tông tại Ehime – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 25 nam, chế biến thịt bò tại Kagoshima

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm chế biến thịt bò tại Kagoshima – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 60 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nam. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 9 nữ, sản xuất sản phẩm nhựa tại Mie

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm sản xuất sản phẩm nhựa tại Mie – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản, tuyển 9 nữ, sản xuất, kiểm tra, đóng gói sản phẩm tại Mie

Xuất khẩu lao động Nhật Bản làm sản xuất, kiểm tra, đóng gói sản phẩm tại Mie – Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 28 triệu/tháng, làm thêm 50 giờ/tháng là một trong những đơn hàng nhận được sự quan tâm rất lớn của người lao động nữ. Thông tin chi tiết đơn hàng dưới đây. Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến
TƯ VẤN 1
DĐ/Zalo: 0966 111 682

TƯ VẤN 2
DĐ/Zalo: 0969 11 02 81
Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ liên hệ (bắt buộc):

Giới tính (bắt buộc):

Điện thoại (bắt buộc):

Trình độ (bắt buộc):

Nhu cầu (Xuất khẩu lao động hay Du học nước nào?):

Trả lời câu hỏi (bắt buộc)


Nhập Họ và tên, email để đăng ký nhận tin với Tuyendunglaodongxuatkhau
Họ tên
Email *
Tỷ giá ngoại tệ
Liên kết